Het VIAG congres is hét evenement voor VIAG-leden, IT-managers, integrale managers, managers in publieke dienstverlening of bedrijfsvoering en organisatie, gemeentesecretarissen, het bedrijfsleven etc. Kort gezegd: iedereen zich bezighoudt met het vakgebied. 

Samen verbinden, een nieuwe werkwijze die opgenomen is in het VNG-programma Samen organiseren. Samen verbinden is een must. In 2018 moet deze nieuwe werkwijze in ons bloed zitten. In een breed en gevarieerd congresprogramma wordt u geïnspireerd, gemotiveerd en op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen. Het samen verbinden is dan echt begonnen. Om aan dit thema invulling te geven zijn wij nauwe samenwerking met het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) aangegaan. Met hen bieden wij u een breed en gevarieerd programma aan tijdens dit congres.

 

13 en 14 november 2017

Doelstelling is informatie- en kennisoverdracht, bredere toegankelijkheid en gericht op samenwerking. Dit jaar hebben wij een wijziging in het programma aangebracht door een nauwe samenwerking aan te gaan met het Kwaliteitsinstituut Nederlandse gemeenten (KING). Op maandagmiddag 13 november zal KING het volledige programma invullen.

Maandag   12.30 - 13.30 uur   Ontvangst op de vakbeurs

in uw hotel (indien geopteerd)

 

 

 

 

Maandag   13.30 - 13.40 uur   Opening door Arend van Beek

door de voorzitter van de VIAG, de heer A.A. (Arend) van Beek

Maandag   13.40 - 14.10 uur   Plenair programma KING

Maandag   14.15 - 15.05 uur   KING sessies ronde 1

Maandag   15.05 - 15.35 uur   Pauze (vakbeurs)

Maandag   15.35 - 16.25 uur   KING sessies rond 2

Europazaal


Dit is uw kans om eens kennis te maken met deze unieke cabaretier, theatermaker en entertainer Niek Boes. Een optreden van Niek Boes is een van de meest verassende show spektakels in de wereld. Hoe hij alleen met zijn stembanden, zijn strottenhoofd en mond bijvoorbeeld de evolutie van tijd, verleden, heden en toekomst  kan imiteren is niet onder woorden te brengen. Hij behoort momenteel tot de meest exclusieve artiest in zijn genre. Met talloze optredens over de hele wereld en op televisie en radio heeft hij een groot publiek weten te bereiken en ontving hij verschillende theaterprijzen in binnen en buitenland. Door zijn spectaculaire theatershow met Karin Bloemen, heeft Niek Boes nu ook zijn naam gezet in het theater. Zijn shows zijn een aaneenschakeling van gedaanteverwisselingen, comedy, conferences, prachtige muziek, mime, improvisaties met het publiek en vertederende momenten, met als indrukwekkende rode draad niet van echt te onderscheiden geluidenimitaties. Een voorstelling om niet te vergeten.

Maandag   16.30 - 17.00 uur   Plenaire afsluiting KING

Pieter Jeroense, Plaatsvervangend Algemeen Directeur bij VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

 

Maandag   18.00 - 23.00 uur   Netwerkavond incl. dinerbuffet

Dinsdag   09.00 - 09.55 uur   Ontvangst op vakbeurs

Dinsdag   10.00 - 10.15 uur   Opening door Arend van Beek

door de voorzitter van de VIAG, de heer A.A. (Arend) van Beek

Dinsdag   10.15 - 11.00 uur   Plenaire spreker

Dinsdag   11.00 - 11.15 uur   Uitreiking Awards

Dinsdag   11.15 - 11.45 uur   Pauze (vakbeurs)

Dinsdag   11.50 - 12.30 uur   Parallelronde 1 (4 sessies)

 

 

 

 

2. Zaal 63

 

 

3. Zaal 64

 

4. Zaal 65

Wordt nog ingevuld

 

 

 

Dinsdag   12.30 - 13.30 uur   Lunch (beursvloer)

Dinsdag   13.30 - 14.10 uur   Parallelronde 2 (4 sessies)

1. Auditorium

Onderwerp Escrow

 

2. Zaal 63

 

 

3. Zaal 64

 

 

4. Zaal 65

“Samen Verbinden door te Koppelen in de Cloud”

Door Johan van Marle (directeur eGem) en Ruben van der Zwan, CEO en oprichter van Yenlo & het Centraal Aansluitpunt Yenlo

Yenlo is reeds vele jaren een groot voorstander van het centraliseren van gegevensstromen voor de overheid en semi-overheid middels een centraal aansluitpunt voor digikoppelingen. Inmiddels is het “Managed Digikoppeling Cloud Platform” ruim 5 jaar live en zijn vele organisaties ontsloten op alle soorten koppelingen vanuit de Basisregistraties. 

Tijdens deze presentatie zal Ruben van der Zwan, CEO en oprichter van Yenlo & het Centraal Aansluitpunt, ingaan op de laatste ontwikkelingen, zoals het verhogen van beschikbaarheid door inzet Diginetwerk via eGem, pre-filled formulieren vanuit de Basisregistraties, de eenvoud van “Samen Verbinden” door het centraal vastleggen van standaarden en bericht vertalingen, en tenslotte hoe je de betrouwbaarheid van de gehele keten kunt verbeteren zodat je op elkaar kunt vertrouwen in het primaire proces. Ruben zal tevens een kort (live) overzicht geven van het platform. 

Voor wie:

Organisaties die op zoek zijn naar een robuuste, professionele en kosten effectieve centrale oplossing voor Digikoppelingen, Digileveringen, Digimelding, Diginetwerk, Pre-filled formulieren vanuit Landelijke Voorzieningen of een (Gemeentelijke) Servicebus uit de Cloud.

IT managers, Architecten, Business Owners, en Ketenregisseurs, informatie managers en netwerk beheerders.

 

Dinsdag   14.15 - 14.55 uur   Parallelronde 3 (4 sessies)

1. Auditorium

 

Algemene Leden Vergadering GV Centric

 

2. Zaal 63

 

 

3. Zaal 64

 

 

4. Zaal 65

 

 

Dinsdag   14.55 - 15.25 uur   Pauze (vakbeurs)

Dinsdag   15.25 - 16.05 uur   Parallelronde 4 (4 sessies)

1. Audiotorium

 

2. Zaal 63

 

3. Zaal 64

 

4. Zaal 65

 

Nog in te vullen

Dinsdag   16.10 - 16.40 uur   Anton van Gemert

Directeur ICT Rijk van Nijmegen (iRvN)

DInsdag   16.40 - 16.55 uur   Afsluiting door Arend van Beek

Dinsdag   17.00 - 18.15 uur   Aperitief (vakbeurs)

Dinsdag   18.30 - 21.30 uur   VIAG diner

Dinsdag   21.30 - 00.00 uur   Afterparty

Samen verbinden!

Maandag 13 en dinsdag 14 november 2017

Wat kunt u verwachten?

Op dit jaarlijks terugkerend evenement wordt u in een hoogwaardig zakennetwerk helemaal bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied. Op maandagmiddag 13 november wordt het programma geheel ingevuld door KING en op dinsdag is de beurt aan onze bedrijfsleden en overige partners.

 

Congreslocatie

NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven

NH Conference Centre Koningshof
Locht 117 
5504 RM  Veldhoven
www.nh-hotels.nl

Route

Parkeren
Er is voldoende gratis parkeergelegenheid bij het hotel/congreslocatie.

Internet
Wifi is beschikbaar in het gehele complex.

Thema

Samen verbinden!

VIAG-thema: Samen verbinden!

Verbinding kan als middel werken om een adequate informatievoorziening binnen het gemeentelijke domein te realiseren. In dit geval door het aan elkaar knopen van mensen en machines. Naast verbinding(en) gaat er ook nog 'informatie' over dat lijntje. Dit is niet alleen tussen mensen zo, maar ook tussen machines (IoT). Ondanks dat er verbinding is, kan het zijn dat de boodschap niet overkomt zoals de zender het bedoeld heeft. Hier kan iedereen in zijn vakgebied voorbeelden van benoemen. Een van de grootste uitdagingen is om ervoor te zorgen dat de betekenis van de informatie en de onderlinge gegevens gelijk is en blijft. Het is meer dan het technisch aan elkaar knopen van systemen. Om dit voor elkaar te krijgen moeten bestuurders en ambtenaren op de diverse niveaus en binnen de verschillende vakgebieden elkaar nog meer gaan vinden/verbinden. Zo ontstaat meer inzicht en begrip voor de andere partijen, waardoor betere keuzes gemaakt kunnen worden. Dit moet uitmonden in een gezonde informatievoorziening, die benodigd is om te komen tot goed opdrachtgeverschap en goede besluitvorming. We zien met de invoering en doorontwikkeling van het GDI dat er een basis is gelegd om zaken met elkaar te verbinden en standaard voorzieningen aan te bieden. Dat is een mooie ontwikkeling. Bij gedecentraliseerde taken is het wenselijk dat gemeenten centraal worden gefaciliteerd in de informatievoorziening. Het bedrijfsleven en de burgers zien ons immers als één overheid. Daarbij is het van belang dat iedere gemeente over dezelfde (gemeente overstijgende) informatie moet kunnen beschikken.

Samen verbinden en daarbinnen sturen op betekenis; daar gaan we als VIAG voor!

Arrangementen VIAG congres 2017

Onderstaand leest u de arrangementen voor 2017. In de prijsstelling is rekening gehouden met het onderscheid tussen leden en niet (bedrijfs)leden.

A1   Totaal congresprogramma 1   Maandagmiddag t/m woensdagochtend

Totaal congresprogramma 1   maandagmiddag t/m woensdagochtend € 795,00

A2   Totaal congresprogramma 2   Dinsdagochtend t/m woensdagochtend

Totaal congresprogramma 2   Dinsdagochtend t/m woensdagochtend € 425,00

A3   VIAG gemeenteleden   Maandagmiddag KING programma

VIAG gemeenteleden 13.30 - 17.00 uur  Maandagmiddag KING programma € 175,00

A4   VIAG gemeenteleden   Maandagavond netwerkprogramma incl. dinerbuffet

VIAG gemeenteleden   Maandagavond netwerkprogramma inclusief dinerbuffet € 125,00

 

A5   VIAG gemeenteleden   Hotel overnachting maandagavond

VIAG gemeenteleden   Hotel overnachting maandag € 110,00

 

A6   VIAG gemeenteleden   Dagprogramma dinsdag

VIAG gemeenteleden 09.00 - 18.15 uur  Dagprogramma dinsdag € 225,00

 

A7   VIAG gemeenteleden   Dinsdagavond diner & afterparty

VIAG gemeenteleden 18.15 - 00.00 uur  Dinsdagavond diner & afterparty  € 145,00

 

A8   VIAG gemeenteleden   Hotel overnachting dinsdagavond

VIAG gemeenteleden   Hotel overnachting dinsdag € 110,00

 

B1   Non-proft/VIAG bedrijfsleden   Maandagmiddag t/m woensdagochtend

Totaal congresprogramma 1   maandagmiddag t/m woensdagochtend € 1.150,00

 

B2   Non-proft/VIAG bedrijfsleden   Dinsdagochtend t/m woensdagochtend

Totaal congresprogramma 2   Dinsdagochtend t/m woensdagochtend € 695,00

 

B3   Non-proft/VIAG bedrijfsleden   Maandagmiddag KING programma

Non-proft/VIAG bedrijfsleden 13.30 - 17.00 uur  Maandagmiddag KING programma € 200,00

B4   Non-proft/VIAG bedrijfsleden   Maandagavond netwerkprogramma incl. dinerbuffet

Non-proft/VIAG bedrijfsleden 18.00 - 23.00 uur  Maandagavond netwerkprogramma incl. dinerbuffet € 145,00

 

B5   Non-proft/VIAG bedrijfsleden   Hotel overnachting maandagavond

Non-proft/VIAG bedrijfsleden   Hotel overnachting maandag € 110,00

 

B6   Non-proft/VIAG bedrijfsleden   Dagprogramma dinsdag

Non-proft/VIAG bedrijfsleden 09.00 - 18.15 uur Dagprogramma dinsdag  € 410,00

B7   Non-proft/VIAG bedrijfsleden   Dinsdagavond diner & afterparty

Non-proft/VIAG bedrijfsleden 18.15 - 00.00 uur Dinsdagavond diner & afterparty  € 175,00

 

B8   Non-proft/VIAG bedrijfsleden   Hotel overnachting dinsdagavond

Non-proft/VIAG bedrijfsleden   Hotel overnachting dinsdag € 110,00

 

C1   Overigen   Maandagmiddag t/m woensdagochtend

Totaal congresprogramma 1   maandagmiddag t/m woensdagochtend € 1.435,00

C2   Overigen   Dinsdagochtend t/m woensdagochtend

Totaal congresprogramma 2   dinsdagochtend t/m woensdagochtend € 900,00

 

C3   Overigen   Maandagmiddag KING programma

Overigen 13.30 - 17.00 uur Maandagmiddag KING programma  € 250,00

 

C4   Overigen   Maandagavond netwerkprogramma incl. dinerbuffet

Overigen 18.00 - 23.00 uur Maandagavond netwerkprogramma incl. dinerbuffet   € 175,00

 

C5   Overigen   Hotel overnachting maandagavond

Overigen   Hotel overnachting maandagavond € 110,00

 

C6   Overigen   Dagprogramma dinsdag

Overigen 09.00 - 18.15 uur Dagprogramma dinsdag  € 595,00

 

C7   Overigen   Dinsdagavond diner & afterparty

Overigen 18.15 - 00.00 uur Dinsdagavond diner & afterparty  € 195,00

 

C8   Overigen   Hotel overnachting dinsdagavond

Overigen   Hotel overnachting dinsdagavond € 110,00

 

D1   Standhouderspakket 1 excl standplaats   Maandagmiddag t/m ontbijt woensdagochtend

Standhouderspakket 1   Maandagmiddag t/m ontbijt woensdagochtend € 740,00

Dit betreft:

- het congresprogramma op maandag 13 november 2017 van 12.30 tot 23:00 uur in NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven;

- hotelovernachting op maandagavond 13 november 2017 incl. ontbijtbuffet in NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven;

- congresprogramma dinsdag 14 november 2017 van 09:00 uur tot 18:15 uur in NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven;

- diner en afterparty dinsdag 14 november 2017 van 18:15 tot 00.00 uur in NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven;

- hotelovernachting dinsdagavond 14 november 2017 incl. ontbijtbuffet in NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven.

D2   Standhouderspakket 2 excl standplaats   Dinsdag dag- en avondprogramma en hotelovernachting

Standhouderspakket 2   Dinsdag dag- en avondprogramma en hotelovernachting € 285,00

Dit betreft:

- congresprogramma dinsdag 14 november 2017 van 09:00 uur tot 18:15 uur in NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven;

- diner en afterparty dinsdag 14 november 2017 van 18:15 tot 00.00 uur in NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven;

- hotelovernachting dinsdagavond 14 november 2017 incl. ontbijtbuffet in NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven.

Aanmelden

Aanmelden VIAG congres 2017

Inschrijving VIAG congres 2017
Uw lidmaatschap dient uiterlijk 1 november 2017 geregistreerd te zijn.
Bent u nog geen VIAG lid en wilt u weten welke voordelen het lidmaatschap heeft, kijk dan voor verdere informatie en aanmelden op www.viag.nl

Uw inschrijving
U kunt zich via het inschrijfformulier aanmelden voor deelname aan het VIAG congres en uw hotelaccommodatie reserveren. Na inschrijving ontvangt u per e-mail een factuur van de congresorganisatie (Eventhouse).

Samenwerking met KING

Samen Verbinden en Samen Organiseren

Samen met onze partners bieden wij u een breed en gevarieerd programma aan tijdens ons congres.

Om aan het thema “Samen verbinden” invulling te geven zijn wij een nauwe samenwerking met KING aangegaan. Het thema sluit volledig aan bij de nieuwe werkwijze zoals deze is opgenomen in het VNG programma 'Samen organiseren​'. KING/DA2020 verzorgt het inhoudelijk programma op de eerste dag en is beide dagen op de vakbeurs aanwezig.

KING stelt haar programma graag in samenwerking met u, de congresdeelnemers, samen, zodat zij zoveel mogelijk kunnen inspelen op vragen die bij u leven. In de nieuwsbrief van de VIAG medio augustus, zullen zij hiervoor een oproep doen. Daarnaast zijn hun accountmanagers op beide dagen aanwezig om met u in gesprek te gaan over zaken die in uw gemeente spelen.

Medio september zorgen wij dat ons hele programma op de congreswebsite te vinden is, zodat u op basis daarvan uw persoonlijke programma kunt samenstellen.

 

Viag